DNA (Deoksiribonükleik Asit) olup genetik molekül lerin temelini oluşturur. Nükleik asitlerin yapı ve özelliklerini sağlar. bunlar iki tür olup DNA ve RNA aynı yapısal özelliklere saihplerdir. DNA’nın şekeri deoksiriboz – RNA’nın şekeri riboz DNA azotlu organik A,T,G,C – RNA azotlu... Daha fazlası...